National News 全國新聞

聯邦保守黨黨領希爾將阿省油價大跌及減產困局歸咎總理杜魯多   

2018-12-03 14:34

聯邦保守黨黨領希爾將阿省油價大跌及減產困局歸咎總理杜魯多

阿省省長諾特利昨日宣布會由明年一月一日開始減少石油產量百分之8.7, 應對阿省油價大跌.聯邦保守黨黨領希爾將責任歸咎總理杜魯多.

(張澤民報導)                       

audio